užėmimas

užėmimas
užėmìmas sm. (2) 1. refl. → užimti I 2 (refl.): Toks tas tavo akių užsiėmìmas – viskas pro pirštus matyt Brž. 2. → užimti I 3: Jau gerklės užėmìmas praėjo Slm. Nuo to gerklės užėmìmo nebeiškalba Jnšk. Rėkėm rėkėm (dainavome), ir gavau gerklės užėmìmą Kt. Kaklo užėmìmas KI581. 3. → užimti I 7: Užėmimas dviejų užuoganų bus per daug iki vakaro trim rovėjom (linus raunant) Brt. 4. → užimti II 1: Kaukazo žibalo versmių užėmimas į santarvininkų padėtį galėtų atsiliepti labai teigiamai . 5. SD163 pasamdymas. 6. refl. → užimti V 3 (refl.): Raugo užsiėmimas I. 7. refl. → užimti V 4 (refl.): Diev tu susimilk, šitokiu greitu užsiėmimu! Všk. 8. → užimti VI: Jam pamačijo tas užėmìmas (išbarimas) Gs. 9. darbas: Kiekvienas žmogus turi sau tinkantį užėmìmą Up. Ar nežinai, kokį užėmimą jų sūnus varo mieste Brt. | refl.: Kur išvažiuosi [į svečius] – toj ūkėj vis užsiėmìmas Krok. Neturi jokio užsiėmìmo – tai tik dykinėja Kt. Vis jam visoki darbai, ažsiėmìmai rūpi Ds. Užsiėmimas su teip daug ligonių yra gana sunkus . Žmonės kitąkart reikalavo ir dabar reikalauja užsiėmimo A1885,12. 10. refl. ppr. pl. pratybos: Mokykloje vyksta užsiėmimai sp. Kareiviai grįžta iš užsiėmimų . \ ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; praėmimas; priėmimas; suėmimas; užėmimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • užėmimas — užėmi̇̀mas dkt. Savavãliškas bùto užėmi̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ugnies pozicijos užėmimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerijos ugnies padalinių išskleidimas nurodytoje ugnies pozicijoje. atitikmenys: angl. occupation gun position; taking gun position rus. занятие огневой позиции …   Artilerijos terminų žodynas

  • pozicijos užėmimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Atvykimas į vietovę ir jos ruošimas kovos veiksmams. atitikmenys: angl. occupation of position pranc. occupation d’une position …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • Klaipėda Revolt — Historical map of Klaipėda Region (Memelland) and the northern part of East Prussia Date …   Wikipedia

  • apėmimas — apėmìmas sm. (2) K 1. → apimti I 5: Kolūkių kūrimas rutuliojosi naujų rajonų apėmimo kryptimi (sov.) rš. 2. refl. SD260, R152 → apimti I 7 (refl.): Gaspadorius ugnį paves saugoti jautriam ir bukliam tarnui, kursai supranta didelumą savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atėjimas — atėjìmas sm. (2); R24 → ateiti: 1. Kas iš atėjìmo, kad neilgai buvo Ėr. Po ano atėjìmo prapuolė kirvis Vvr. Dar prieš mūs atejimą atsisėdo an lovos ir pasakojo apie save Lp. | Tas atėjìmas (žygis) – viską reikia sutvarkyt Rm. Ma[n] gaila tavo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atėmimas — atėmìmas sm. (2) → atimti: 1. SD210 Atėmimas laisvės rš. Teisių ir laipsnio atėmimas rš. 2. Jiems bus atlyginta už mūsų kalbos atėmimą iš mokyklų I.Simon. 3. → atimti 4: Prasidė[jo] atėmìmas gyvulių Gs. Atėmimas ymenių (dvarų) R116. 4. → atimti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išėmimas — išėmìmas sm. (2); SD412 → išimti: 1. Lašinių išėmìmas iš puodo Kt. 2. Slm Brangiai kaštavo išėmìmas iš kalėjimo Gs. 3. → išimti 4: Dėmių išėmìmas BŽ76. 4. iškopimas: Tas paprastas medaus išėmimas po visam nedera, bet iškadingas yra S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nedaėmimas — ×nedaėmìmas (hibr.) sm. (2) J nepriemoka. ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuėmimas — nuėmìmas sm. (2); SD388 1. → nuimti I 1: Vainikėlio nuėmimas, gyvenimo permainymas LTR(Rm). Stogo nuėmìmas (nuplėšimas) nedaug atsieis Brt. | Nuobaudos nuėmimas TTŽ. | refl.: Padėkok kepurės nusiėmimu Vaižg. 2. → nuimti I 3: Derliaus nuėmimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”